تاریخچه شرکت

اولین تولید رنگ در ایران توسط مرحوم آقای احمد صانعی پایه گذاری شد.

رنگ سازی ایران در زرگنده (شمیران) رسما با نام شرکت رنگ سازی ایران ثبت شد.

تولید اولین محصول آلکید با نام سینتولوکس.

انتقال شرکت به محل جدید در کیلومتر 5 جاده تهران ساوه.

در این سال تولید اولین رزین آلکید خود را شروع کرد.

یکی از تاسیس کننده‌گان انجمن صنعت رنگ و رزین ایران.

دریافت گواهینامه ایزو 2000: 9001

تولید رنگها و خمیرهای آکریلیک

آزمایشگاه شرکت رنگسازی ایران تایید شده توسط اداره استاندارد می باشد.

دریافت گواهینامه ایزو 2008 : 9001

راه اندازی سیستم ترکیب رنگ کامپیوتری

دریافت گواهینامه 1004,1002,CE ISO و انتخاب به عنوان برند برتر کشور

دریافت تندیس دیموند برای توزیع کننده برتر کشور