تیم فوتبال شرکت رنگسازی ایران

شرکت رنگسازی ایران به عنوان حامی ورزشکاران حمایت رسمی خود را از تیم فوتبال شرکت رنگسازی ایران واقع در شوشتر

استان خوزستان که با نام قبلی پاس شوشتر در لیگ استان خوزستان و با عضویت 50 بازیکن نقاش فعالیت مینماید، اعلام میدارد.

قهرمانی در مسابقات چهار جانبه

در مسابقات چهار جانبه که یادواره مرحوم حیات بهداروند عضو شورای شهر شوشتر برگزار شد. تیم رنگسازی ایران (پاس شوشتر)

قهرمان این مسابقات شد. ابتدا دو بر یک از سد تیم قدرتمند نیروی شوشتر و در بازی نهایی از سد تیم استقلال شوشتر (تیم لیگ برتر)گذشت.

و به مقام قهرمانی رسید.