رنگ ترافیک مخصوص جاده ها

رنگها و تركیبات به صورت براق با خاصیت انعكاس نور تولید شده و در خط كشی باند و سطوح پروازی فرود گاه ها، جاده ها و خیابانها بر روی سطوح بتنی و آسفالتی قابل مصرف می باشد. عمر مفید این محصول بسیار طولانی و به همین دلیل حداقل 6 الی 12 ماه با توجه به شرایط محیط می باشد.

 

مشخصات فنی :

وزن مخصوص : 5/1 گرم بر سانتیمتر مكعب

براقیت : براق با خاصیت انعكاس نور

 

زمان خشك شدن سطحی : 15 دقیقه در 25c

زمان خشك شدن نهایی : 60 دقیقه در 25c

مقاومت در برابر شرایط جوی : از25- الی 60+

قابلیت رقیق شدن : 10 الی 15 درصد با حلال

رنگ بندی : سفید و زرد

میزان مصرف :

 

میزان پوشش هر كیلوگرم رنگ ترافیك با ضخامت 150 الی 200 میكرون برابر 3 الی 4 متر مربع می باشد . جهت حصول نتیجه بهتر ضخامت 300 الی 400 میكرون فیلم خشك توصیه می گردد .

 

دستورالعمل اجرایی :

1ـ سطوح مورد نظر ابتدا كاملاً عاری از گرد و خاك و آثار روغن و چربی شود و لزوماً خشك باشد .

2ـ محتوی ظرف رنگ را به خوبی مخلوط تا یكنواخت گردد .

3ـ رنگ ترافیك را با حلال مخصوص 10 الی 15 درجه رقیق و به خوبی مخلوط نمایید .

4ـ رنگ ترافیك توسط خودرو رنگ پاش مخصوص با هوا یا قلم مو یا رولر قابل اجرا روی سطح بتنی یا آسفالتی می باشد .

5ـ عملیات اجرایی بایستی دور از آتش انجام شود .