بازرگانی

بخش بازرگانی رنگسازی ایران با برخورداری رد رعایت استاندارد تضمین کیفیت ISO 9001: 2008 و استاندارد های ملی و داخلی اقدام به خرید مرغوبترین کالاها می نماید. تآمین کننده محترم می تواند جهت معرفی کالا های مرتبط با صنعت رنگ را با استفاده از فرم زیر کالا به شرکت رنگسازی ایران معرفی کنند.